פרחים בשנת שמיטה


אנשים המקפידים על קיום השמיטה קונים בשנה זו פירות וירקות אך נמנעים לקנות פרחים וזאת מחוסר ידע על החוקיות ברכישת פרחים כי אין סיבה שאנשים שאוהבים לקשט את ביתם בפרחים לא ימשיכו לעשות זאת גם בשנת שמיטה. במאמר זה נציג את האפשרויות העומדות בפני אלו הרוציים לרכוש פרחים בשנת שמיטה, מאמר זה מתבסס על מאמרו של אג' יחיאל .


בשנת שמיטה חלה קדושת השביעית על הפירות והירקות, אך בכל הנוגע לפרחים, על רוב הפרחים קדושת השביעית לא חלה . יתרה מכך, על פרחים שגדלו בשנת שמיטה לא חל איסור של מסחר. אדם הקונה פרחים מאדם שגידלם בשנת שמיטה נחשב שותף לעבירה אך פעולה זו אינה נחשב כעבירה על דיני השביעית.


המאמר מציג מספר יסודות הקשורות בהלכות שמיטה:


ברשימה זו מוצגות המאלכות האסורות בשנת שמיטה:  • זריעה
  • שתילה
  • גיזום
  • קציר
  • בציר
  • חריש

קדושת שביעית:

הכוונה היא לפירות וירקות שגדלו בשנת השמיטה בתנאים מסויימים. בנוגע לפרחים, דעות הפוסקים חלוקות ומגובשות לפי מספר נושאים:

פרחים ללא ריח:

יש פוסקים הטוענים, שעל פרחים נטולי ריח לא חלה קדושת השביעית. לעומתם, אחרים פוסקים שקדושת השביעית חלה על כל סוגי הפרחים.

פרחים בעלי ריח:

לגבי פרחים בעלי ריח, טוענים מספר פוסקים (רש"ז אוירבך זצ"ל, הרב שאול ישראלי זצ"ל והרב וולדנברג שליט"א), שאם רוכשים אותם בעקבות ריחם ומגדל הפרחים מגדל אותם מסיבה זו – יש בהם קדושת שביעית. פוסקים אחרים חולקים על פסיקה זו אפילו עם לפרח ריח חזק. אפשר להסיק כי לפרחים המשווקים בארץ, חיי המדף הם התכונה העיקרית ואותה יעדיף המגדל על הריח.

איסור ספיחים:

הכוונה לצמח שצמח בעצמו מזרעים שנשארו באדמה. בשנת שמיטה נאסרה אכילה של פירות וירקות שגדלו בצורה זו בכדי למנוע מאנשים שגידלו במכוון פירות וירקות בשנת שמיטה למכור סחורה בטוענה שהם ספיחים. יש האומרים שאיסור ספיחים אינו חל על גידולים שין עליהם את קדושת השביעית ולכן אפשר להסיק שפרחים ללא ריח אין את איסור השביעית.

איסור סחורה:

על פרחים בעלי ריח, לכל הדעות חלה קדושת השביעית ולכן לא ניתן לסחור בהם, למעט סיבות מיוחדות. לעומתם פרחים ללא ריח שלכל הדעות לא חלה קדושת השביעית ולכן הם מותרים למסחר.

איסור הפסד

פרחים בעלי ריח שחלה עליהם קדושת שביעית יש לזרוק כאשר הם עטופים בשקית או בנייר כדי לבצע הפרדה.

נעבד:

לגבי גידולים אשר נשתלו לפני שנת השמיטה אך בוצעו בהם פעולות בשנת השמיטה כגון: השקייה, גיזום וכו' – לדעת הרב א"ד אוירבך המעשים לרוב אוסרים את היבול (תלוי בסוג הפעולה).

היתר מכירת הקרקע:

כדי להגדיל את הפרנסה בארץ מותרת מכירת הקרקע לשנת השמיטה לגוי.

למאמר המלא >>
דלג לתוכן מרכזי