אגרופירון : Couch grass / quack grass / twitch

האגרופירון הינו צמח המתפשט במהירות. בעל עלים שטוחים ומעט שעירים. פרחיו זקורים ומחודדים. סביבת גדילתו הטבעית היא אירופה.

בשטחים מעובדים נחשב האגרופירון כעשב.

בעבר השתמשו באגרופירון (בעיקר בשורש הצמח) למטרות רפואיות בעיקר באירופה. שורש הצמח נאכל בזמני מחסור.

כיום עדיין משתמשים בשורש הצמח להפקת חומרים טבעיים למצבים של דלקות בשתן. הוא מכיל חומרים אנטי מיקרובים, מוצילגים וחומצה סליצילית. כמו כן, הצמח יעיל להרגעת צרבות.